Zřizovací listinou ze dne 23. června zakládá Nadace Tipsport Základní školu VIA BEROUN jako školskou právnickou osobu. Žádost o zápis do rejstříku škol a školských právnických osob bude podána v řádném termínu na MŠMT.