Petr Hopfinger
ředitel školy

Číst více…

hopfinger@viaberoun.cz +420 731 143 896

Simona Boldi

tajemnice ZŠ VIA Beroun

Číst více…

boldi@viaberoun.cz +420 601104330

Luke Ryan
vedoucí anglického oddělení, učitel anglického jazyka

„Your future hasn’t been written yet. No one’s has. Your future is whatever you make it. So make it a good one!“
Doc. Emmett Brown

Číst více…

ryan@viaberoun.cz

Hana Hirnšal Chlumská
učitelka 2. třídy

„Konej dobro, vrátí se ti dobro.“

Číst více…

chlumska@viaberoun.cz +420 607 021 244

Iryna Dydyk
párová učitelka

Dobro je to, čím se snažíme naplnit svůj život. Laskaví, upřímní lidé vyzařují světlo a teplo, které cítí všichni kolem nich. Právě k nim chcete jít pro radu a podporu. Ne náhodou se říká: „Laskavost zachrání svět!“

Číst více…

dydyk@viaberoun.cz +420 602 593 873

Marie Šupová
párová učitelka, učitelka HV

Všechny děti jsou schopné se učit a zkoumat cesty, na které je zavede zkušenost, stejně jako si hledat ke svému zkoumání cesty nové… Jako je to ve verších Roberta Frosta: „Když jsem došel na lesní křižovatku cest, tou méně prošlapanou dal jsem se vést. A to rozhodlo o všem.“

Číst více…

supova@viaberoun.cz

Lenka Ungrová
asistentka pedagoga, vychovatelka

Číst více…

„Nejlepší kvalifikací pro práci s dětmi je život sám.“

ungrova@viaberoun.cz

+420 724 863 701 (družina)

Khrystyna Kinelska
asistentka pedagoga, vychovatelka

Číst více…

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“
Linda Do

kinelska@viaberoun.cz

Vendula Bacíková
učitelka, 0 ročník

Číst více…

bacikova@viaberoun.cz

Alena Fenclová
speciální pedagožka

Číst více…

fenclova@viaberoun.cz

Jeff Goodhall

učitel anglického jazyka

Číst více…

goodhall@viaberoun.cz

Klára Ježková

učitelka 1. ročníku

Číst více…

jezkova@viaberoun.cz

Gabriela Ročková

učitelka 1. ročníku

Číst více…

rockova@viaberoun.cz

Kateřina Figerová

učitelka 3. ročníku

Číst více…

figerova@viaberoun.cz

Členové rady školské právnické osoby

  • Vratislav Randa
  • Lucia Štefánková
  • Pavlína Chaloupková
  • Záviš Hlaváč

Členové školské rady

  • Pavel Prygl (za rodiče) viarodice@seznam.cz
  • Hana Hirnšal Chlumská (za pedagogy)
  • Lucia Štefánková (za zřizovatele)