Od školního roku 2021/2022 působíme v pronajatých prostorách v SOŠ a SOU Hlinky a zároveň připravujeme stavbu nové budovy. Provoz v nové budově plánujeme zahájit ve školním roce 2025/2026. V nových prostorách se počítá i s mateřskou školkou.