V pondělí 4. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. S radostí a očekáváním nových začátků vás vítáme na zahájení školního roku 2023/2024 na naší škole, ať už jste tady poprvé, jste již zkušení třeťáci nebo jste na základce byli naposledy před delší dobou.

V novém školním roce budeme pokračovat v naší cestě za vzděláním, kreativitou a osobním rozvojem. Budeme společně tvořit prostředí, kde se budete cítit podporováni a motivováni ke svým úspěchům.

Spolu s vámi budeme psát nový příběh, podobně jako v době Jana Amose Komenského, kdy se začala odkrývat tajemství světa. Experimenty jako ten s vrbou ukazují, že důležité je poskytnout správné prostředí pro růst a objevování. Každý z vás teď drží v ruce symbol naší vzdělávací cesty – stromek. Jak budete pečovat o svůj stromek, bude záležet na vás. Stejně jako u stromu bude i naše cesta plná různorodosti, ale budeme růst každý vlastním tempem.

Vstupme do tohoto školního roku s otevřeným srdcem, připraveni se učit, růst a tvořit společně. Naše škola klade důraz nejen na vzdělání, ale i na hodnoty a charakter. Jsme zde, abychom vás podpořili na cestě poznání a vytvořili prostředí, kde můžete rozvíjet svůj potenciál. Nezapomínejte, že sílu k pozitivní proměně světa máte v sobě.

Za nás pedagogy vám přejeme, abyste na své cestě VIA nacházeli radost, jsme připraveni kráčet tímto dobrodružstvím s vámi. Začínáme novou kapitolu – školní rok 2023/2024!