Sociální stipendium od Nadace Tipsport

Nadace Tipsport poskytuje dětem, jejichž zákonní zástupci by nemohli platit školné, sociální stipendia až do výše 100 %. Proces přijetí žáka ke studiu a žádost o poskytnutí stipendia probíhají souběžně, ale vzájemně odděleně. Stipendia vyřizuje výhradně Nadace Tipsport a definitivní potvrzení poskytnutí je podmíněno přijetím žáka ke studiu. Sociální stipendium mohou získat žáci od první třídy základní školy. Jak zažádat o stipendium se dozvíte zde.