Pilotní provoz

Školné pro školní rok 2023/2024 pro nové žáky bude ve výši 14.000,- Kč/měsíc.

Provoz v nové budově školy

Výše školného pro provoz v nové budově školy (předpoklad od školního roku 2025/2026) není ještě finalizována.