Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat přípravný ročník základní školy, v současné chvíli je třída již plně obsazena.

Pokud potřebuje vědět více o přípravném ročníku, volejte na 731 143 896 či napište na office@viaberoun.cz

Program předškolní třídy je založen na týdenních tématech, kterým se děti v daném týdnu intenzivněji věnují. Program je česko-anglický a má následující strukturu:

7:30 – 8:30 ranní družina (společná s žáky první třídy)

8:30 – 9:00 ranní oáza (ranní kruh se zpěvem, čtením a navozením tématu dne)

9:00 – 12:00 dopolední program

12:00 – 12:30 oběd

12:30 – 13:30 odpočinek, relaxace

13:30 – 15:00 odpolední činnosti (pobyt venku, doplňující činnosti k hlavnímu tématu)

15:00 – 17:30 (pátek 15:30) odpolední družina spolu s žáky první třídy