Od září otevřeme přípravnou třídu základní školy pro děti posledního roku mateřské školy. V případě nastoupení do přípravné třídy nemusí žáci již chodit do MŠ a plní tímto způsobem řádně povinnou předškolní přípravu.

Kritéria přijetí dítěte do přípravné třídy ZŠ VIA BEROUN:
1) Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2021/2022.
2) Děti v posledním roce před zahájením školní docházky.
3) Pořadí přihlášení.

Máte-li zájem, dejte nám to vědět na email luka@viaberoun.cz, případně můžete rovnou vyplnit přihlášku zde a poslat na uvedený email. Přílohy k žádosti zatím nevyřizujte, počkejte na naše potvrzení.

Provoz a celkové podmínky školy (školné, možnosti stipendií, rodilí mluvčí, způsob vzdělávání, provozní hodiny, max. 16 žáků ve třídě apod.) budou obdobné jako u první třídy základní školy. Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu specifického v naší 1. třídě. Činnosti českého i anglického pedagoga v přípravné třídě jsou zaměřeny na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhodne ředitel školy. Zbývá posledních pár volných míst, proto můžete stále své děti přihlašovat.