29. září 2020 podali společně ředitel školy Jiří Luka a člen rady š.p.o. pan Záviš Hlaváč žádost o zápis školy do rejstříku škol a školské právnické osoby ZŠ VIA BEROUN do odpovídajícího rejstříku.