17.3. 2022 OTEVÍRÁME TŘÍDU PRO UKRAJINSKÉ DĚTI, které musely opustit svoji vlast.

Jedná se o jednotřídku, ve které bude 16 žáků 1. – 3. třídy. Učit ji bude ukrajinská paní učitelka s podobným osudem, jako mají děti. Ve třídě budou některé hodiny učit také naši stávající učitelé. Naše škola VIA BEROUN tím dává najevo svoji podporu Ukrajině a vnímá toto jako smysluplnou aktivitu v dnešní době.

Zákonní zástupci naleznou přihlášku zde. Vyplněnou dodají do školy spolu s dokladem o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce. Může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu.

Google překlad zde.