23. června 2020 jmenovala Nadace Tipsport ředitele školy Jiřího Luku a členy školské právnické osoby: Vratislava Randu, Lucii Štefánkovou, Tomáše Staňka a Záviše Hlaváče.

Pan ředitel byl vybrán pro své zkušenosti s vytvořením školního vzdělávacího programu úspěšné Základní školy Open Gate a dlouholeté vedení této školy. Nadaci následně představil koncepci školy, která nejvíce odpovídala jejím představám.