VIA Beroun má nového ředitele

Školu VIA povede od 1. července Petr Hopfinger, bývalý programový ředitel škol PORG a lídr celostátního programu Ředitel naživo. Provozní ředitelkou se stala Simona Boldi. Posílení školního týmu je součást změn, které naši školu v následujících letech čekají.

Nový ředitel Petr Hopfinger má víc než deset let zkušeností s vedením systémů bilingvních škol, kdy měl na starosti denní operativu i strategický rozvoj škol. „Velmi mě těší, že se mohu zapojit do směřování naší školy. A to v projektu, který má všechny předpoklady vyrůst ve špičkovou školu, ve které budou moci děti z poberouní naplnit svůj potenciál,“ říká.

Kdo je nový ředitel?

Petr Hopfinger působil na gymnáziu Mensa, v Open Gate a byl také programovým ředitelem sítě škol PORG. Sedm let vedl vyhlášené gymnázium Duhovka v Praze a stal se lídrem celostátního projektu Ředitel naživo, akreditovaného programu pedagogického leadershipu. Víc se o něm dozvíte z rozhovoru, který jsme s ním natočili během oslav Mezinárodního dne dětí.

Na pozici nahradil dosavadní ředitelku školy, Moniku Molovou, která VIU převedla náročným obdobím. Monika ve škole zůstává a s celým pedagogickým sborem bude mít na starosti jak další hodnotový, pedagogický i strategický rozvoj základní školy, tak i zprovoznění a management nových součástí vzdělávacího komplexu.

Učitelka angličtiny ze Zambie

Další posilou týmu je nová učitelka angličtiny Veronica Carter Chishimba, která pochází ze střední Afriky. I s ní jsme natočili krátký seznamovací rozhovor.

Novou provozní ředitelkou se stává Simona Boldi. Simona působila jako vedoucí Odboru školství a volnočasových aktivit a velmi dobře zná prostředí berounských škol.

Gymnázium i vlastní budova

„Škola Via je dnes možná malou institucí, ale roste postupně s každým novým školním rokem. Už za pár let se promění ve velké vzdělávací centrum s novou budovou základní školy, družinou i čtyřletým gymnáziem,“ vysvětluje personální změny Lucia Štefánková, ředitelka Nadace Tipsport, která je zřizovatelem školy. „Intenzivní přípravy na tuhle novou etapu rozvoje školy probíhají už dlouho. Jak ty architektonické, stavební, logistické a administrativní, tak především ty, které jsme vám přislíbili už v prosinci – týkající se dalšího rozvoje personálního, pedagogického a kvalitativního. Velmi důležitým momentem těchto příprav je posilování školního týmu a jeho vedení,“ doplňuje Václav Sochor, předseda správní rady nadace.